2. Svetovna konferenca o prosto dostopnih izobraževalnih virih

V Ljubljani je od 18. do 10. septembra 2017 potekala svetovna konferenca o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Na konferenci je bil sprejet Ljubljanski akcijski načrt in posebna izjava 20 ministrov izobraževanja in njihovih predstavnikov o zavezi po nadaljnjem razvoju prosto dostopnih izobraževalnih virov. Več informacij je na voljo na http://www.oercongress.org/.