Obveščamo vas, da so se v skladu s sklepom ministrice o razmestitvi dejavnosti SSU za leto 2020, obstoječi mreži SSU pridružila 2 nova SSU, in sicer na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje in Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče.

 

Datum dogodka