V letu 2019 so se mreži SSU priključili 3 novi SSU

Obveščamo vas, da so se v skladu s sklepom ministra o razmestitvi dejavnosti SSU za leto 2019, obstoječi mreži SSU pridružili 3 novi SSU. Locirani so v naslednjih organizacijah: Ljudski univerzi Kranj, Ljudski univerzi Radovljica ter Razvojni agenciji Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur.

Datum dogodka