Nastavitve telefona (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Opis nastavitev Zna poiskati ikono za nastavitve, razume namen posameznih nastavitev: letalski način, wifi, bluetooth, mobilni podatki, zaslon, zvok, zaklepanje zaslona in gesla, aplikacije, pomnilnik, baterija, dodatne nastavitve, sistemske nastavitve, o telefonu. Opis osnovnih nastavitev
Datum in čas, zasebnost in vklop lokacijskih storitev Zna nastaviti čas, jezik, datum, uporabniški način, zasebnost, vklop/izklop lokacijskih storitev. Datum, čas, jezik
Zaslon Zna nastaviti ozadje, določiti sliko za zaklenjen in začetni zaslon, izbrati slike iz galerije, nastaviti velikost pisave ter intenzivnost svetlobe na zaslonu. Nastavitve zaslona
Zvok Zna nastaviti jakost zvoka, vklopiti tihi način, vibriranje v tihem načinu, nastavitev zvoka pri zvonjenju. Zvok
Število zaslonov in prehodi Zna nastaviti število zaslonov in določiti prehode. Število zaslonov
Bližnjice do programov Zna dodati bližnjice do programov. Bližnjice do programov
Aplikacije Zna prisilno zaustaviti aplikacijo ali jo odstraniti. Zaustavljanje in odstranjevanje aplikacij
Vrstica stanja Zna uporabljati vrstico stanja, vklopiti bluetooth, mobilne podatke ali wifi in dodati nove ploščice na indikator stanja. Vrstica stanja
Navigacijska vrstica Zna uporabljati navigacijsko vrstico in pogledati katere aplikacije je nazadnje uporabljal. Navigacijska vrstica

Nazaj