SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE (SSU)

Središča za samostojno učenje (SSU) se nahajajo na 35 ljudskih univerzah po Sloveniji.

V SSU so na voljo različna učna gradiva, primerna za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU.

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), uporabljajo pa lahko tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke.

Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.

Več o dejavnosti SSU