Vzpostavitev javne mreže v IO

S 1. 1. 2021 je bila vzpostavljena javna mreža v izobraževanju odraslih, katere sestavni del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. V javno mrežo je vključenih 34 javnih izobraževalnih organizacij.

Datum dogodka