S 1. 1. 2021 je bila vzpostavljena javna mreža v izobraževanju odraslih, katere sestavni del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. V javno mrežo je bilo najprej vključenih 34, z januarjem 2022 pa 35 javnih izobraževalnih organizacij.

Vsebina svetovalne dejavnosti, kot je opredeljena v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (str. 13)

Izhodišča za opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, vsebina, organiziranost, kadrovski in drugi pogoji za izvajanje, evidence in dokumentacija ter presojanje in razvijanje kakovosti so opredeljeni v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

Datum dogodka