Risanje (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Risanje (kvadrata) Zna premikati figuro s pomočjo ukazov. Zna uporabiti ukaze za pero in z njihovo pomočjo narisati kvadrat. Risanje (kvadrata)
Risanje kvadrata z zanko Zna uporabiti zanko in narisati kvadrat. Zaveda se smiselnosti uporabe zanke za povečanje preglednosti in enostavnosti programa ter zmanjševanja možnosti napake. Risanje kvadrata z zanko
Spreminjanje barve in debeline svinčnika Uporabi ukaz za spremembo debeline svinčnika in ukaz za spremembo barve svinčnika. Loči med ukazom za določanje točno določene barve in debeline ter ukazom za spreminjanje barve in debeline svinčnika s spreminjanjem vrednosti. Spreminjanje barve in debeline svinčnika
Risanje trikotnika s pomočjo poskusov in napak Razume, da lahko problem s programiranjem reši s pomočjo poskusov in napaka. Zaveda se, da je ta strategija lahko tudi časovno zelo potratna. Risanje trikotnika s pomočjo poskusov in napak
Obračanje levo in desno Razume razliko med obračanjem figure v levo in desno. Obračanje levo in desno
Izračun kota za obračanje z deljenjem Zna izračunati kot pod katerim se mora obračati figura, če želimo narisati poljuben večkotnik. Izračun kota za obračanje z deljenjem
Premikanje z negativnimi števili Razume negativna števila in njihovo uporabo pri premikanju figure. Premikanje z negativnimi števili
Risanje kroga Nariše krog s pomočjo ponavljanja in obračanja figure. Risanje kroga
Risanje stopnic S pomočjo zanke zna narisati stopnice. Risanje stopnic
Risanje črtkane črte Zna narisati črtkano črto z dviganjem in spuščanjem svinčnika ter uporabo zanke. Risanje črtkane črte
Čarobni liki Nariše različne oblike in like s pomočjo zank in vgnezdenih zank. Čarobni liki
Risanje cveta Problem zna razbiti na več manjših problemov in narisati cvet. Risanje cveta

Nazaj