Spremenljivke (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Branje vhodnih podatkov Zna uporabiti ukaze za branje vhodnih podatkov. Razume kam se shranijo prebrani podatki. Zna uporabiti vhodne podatke pri nadaljnji uporabi. Branje podatkov
Ustvarjanje spremenljivke in vpisovanje vrednosti (ime, priimek in starost) Razume pojem spremenljivke. Zna ustvariti spremenljivo, jo poimenovati, določiti začetno vrednost. Ustvarjanje spremenljivk
Spreminjanje vrednosti spremenljivk Spremenljivkam zna spremeniti vrednost. Spreminjanje vrednosti spremenljivke
Spreminjanje spremenljivke v zanki (odštevanje v raketi) Zna spreminjati vrednost spremenljivke v zanki. Spreminjanje spremenljivke v zanki #1
Spreminjanje spremenljivke v zanki #2 Spreminja vrednosti spremenljivke v zanki #2. Spreminjanje spremenljivke v zanki #2
Spreminjanje spremenljivke v vgnezdeni zanki Razume spreminjanje vrednosti spremenljivke v vgnezdeni zanki. Spreminjanje spremenljivke v vgnezdeni zanki

Nazaj