Vejišče ali pogojni stavki (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Pogojni stavek ČE Razume pojem pogojnega stavka in ga zna uporabiti v praksi. Pogojni (ČE) stavek
Pogojni stavki in spremenljivke Zna uporabiti pogojne stavke ter spremenljivke pri reševanju konkretnega problema. Pogojni stavki in spremenljivke
Operatorji IN, ALI ter NE Razume operatorje IN, ALI ter NE. Operatorji IN, ALI ter NE
Zaporedno izvajanje pogojnih stavkov Zna krmiliti figuro s pomočjo pogojnih stavkov in smernih tipk. Zaporedno izvajanje pogojnih stavkov

Nazaj