Video posnetki so namenjeni odraslim, ki se želite seznaniti s področjem uporabe računalnika in ki ga želite uporabljati pri oblikovanju besedil, brskanju po spletu, komuniciranju prek e-pošte ali pa želite računalnik uporabiti kot orodje za obdelavo fotografij, poslušanje glasbe ali karkoli drugega, kar omogočajo dodatne aplikacije.

 

Če želite bolje spoznati delovanje računalnika, lahko video posnetke uporabljate na več načinov. Če ste začetniki vam predlagamo, da si posnetke ogledujete enega za drugim tako, kot so navedeni v kazalu. Videoposnetki so pripravljeni tako, da je v začetku nek uvod z razlago, nato sledi praktični prikaz uporabe. Posnetke (ali dele posnetkov) si lahko ogledate večkrat in tudi sami poskusite ponoviti, kar je prikazano na posnetku.

 

Nekatere morda zanima samo določeno orodje. Za tiste predlagamo, da v kazalu poiščete ustrezen posnetek in si ga ogledate. Če se vam zdi vsebina video posnetka pretežka ali nerazumljiva, potem vam predlagamo, da si pogledate še kakšen posnetek pred tem. Včasih je namreč potrebno imeti določeno predznanje, da bi neko stvar lahko razumeli.

 

Pri pripravi videoposnetkov smo večinoma sledili vsebinski strukturi (temeljna področja in podpodročja) ter opisom znanj in spretnosti iz rubrike standardov znanj/kompetenc predloga programa Računalniška pismenost za odrasle (RPO). Ta je bil leta 2014 pripravljen na Andragoškem centru Slovenije.

Videoposnetke je zasnoval in posnel mag. Radovan Krajnc v okviru naloge Strokovna in razvojna podpora mreži Središč za samostojno učenje (SSU) in Borze znanja (BZ) na Andragoškem centru Slovenije. Izvedbo naloge je finančno podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Nazaj