Poznavanje računalnika (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Osnovna računalniška oprema Pozna glavne dele osebnega računalnika, kot so: procesor, trdi disk, vrste pomnilnikov, USB vhodi. Osnovna računalniška oprema
Vhodne naprave Pozna nekatere glavne vhodne enote za vnos podatkov v računalnik (npr. miška, tipkovnica, skener, priklop digitalnega fotoaparata). Vhodne naprave
Izhodne naprave Pozna običajne izhodne enote za prikaz rezultatov računalniške obdelave (npr. monitor, tiskalnik, zvočniki). Izhodne naprave

Delo z računalnikom

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Začetek dela na računalniku Zna vključiti računalnik.
Pravilno zaustavi delovanje računalnika.
Zna uporabiti in razumeti funkcijo Ponovni zagon.
Začetek dela na računalniku
Tipkovnica Zna uporabljati osnovne in funkcijske tipke.
Uporablja tipke za krmiljenje kazalca.
Pozna funkcije posebnih tipk (npr. Enter, Ctrl, Alt, Tab, Caps Lock, Num Lock).
Uporaba tipkovnice
Uporaba miške Uporablja različne funkcije miške pri delu z računalnikom (npr. enojni klik, dvoklik, vleka miške, izbiranje z miško). Uporaba miške

Prilagoditev in uporaba namizja

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Opravilna vrstica, gumb »Start« Zna poiskati program v meniju »Start«.
Dodaja elemente v meni »Start«.
Preveri nedavno uporabljene datoteke v meniju »Start«.
Meni Start in opravilna vrstica
Prepoznavanje ikon Izbira in premika ikone.
Pozna pogostejše ikone na namizju (npr. ikone, ki predstavljajo programe, bližnjice, mape, datoteke, Koš).
Ikone
Okna Prepozna različne sestavne dele okna: naslovna vrstica, meni, orodna vrstica, statusna vrstica, drsni trak.
Zna premikati okna in spreminjati njihovo velikost.
Delo z okni
Nosilci podatkov Pozna in loči med različnimi nosilci podatkov (npr. CD, DVD, USB ključ in podobno). Nosilci podatkov

Delo s podatki

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Mape Poišče mapo na disku. Zna odpreti datoteko, imenik/mapo, program iz namizja. Program raziskovalec in mape
  Izdela novo mapo. Razume koncept datotek in išče datoteke ali mape. Preimenuje mapo. Izbriše mapo. Ustvarjanje, preimenovanje in brisanje map
Datoteke Udeleženec prepozna osnovne tipe datotek (npr. datoteko izdelano z urejevalnikom besedil, preglednice, slike, avdio datoteke, video datoteke, stisnjene datoteke).

Tipi datotek

Označevanje datotek

  Zna kopirati datoteko.
Premika datoteke med imeniki in med diskovnimi pogoni.
Preimenuje datoteko.
Premikanje, kopiranje in preimenovanje datotek
Brisanje, obnova Izbriše datoteko.
Zna obnoviti datoteko iz koša.
Izprazni koš.
Brisanje in obnavljanje datotek
Iskanje podatkov Uporablja orodje »Iskanje« za iskanje datotek ali map. Poišče datoteke na osnovi vsebine, datuma spremembe, datuma izdelave ali velikosti. Iskanje podatkov
Virusi Ve, kaj je virus in kakšni so lahko njegovi učinki.
Spozna in razume nekatere možne načine prenosa virusa na računalnik. Spozna prednosti protivirusnih programov.
Virusi in zaščita pred njimi

Nazaj