Osnove urejevalnika besedil (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Zagon programa Odpre (in zapre) program za urejanje besedil. Odpre nov dokument. Zagon urejevalnika in odpiranje dokumenta
Vnos besedila in shranjevanje Vstavi besedilo. Shrani dokument na disk ali druge nosilce. Shrani dokument pod drugačnim imenom (funkcija »Shrani kot«). Vstavljanje besedila in shranjevanje
  Odpre že izdelan dokument. Preklaplja med odprtimi dokumenti. Uporablja razpoložljivo pomoč. Zapre dokument. Odpiranje dokumentov in preklapljanje med njimi

Preprosto urejanje dokumentov

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Brisanje in zamenjava besedila Izbriše besedilo s pomočjo brisalke (Delete) ali vračalke (Backspace). Uporabi ukaz »Zamenjaj« za zamenjavo določene besede ali fraze. Brisanje in zamenjava besedila
Premikanje in kopiranje Znotraj enega ali več odprtih dokumentov premika ali kopira besedilo. Premikanje in kopiranje besedila
Razveljavljanje in uveljavljanje ukazov Uporabi ukaz »Razveljavi« (Undo) in »Uveljavi« (Redo). Razveljavljanje in uveljavljanje
  Uporabi ukaz »Najdi« za iskanje določene besede ali fraze. Iskanje besed ali fraz

Preprosto oblikovanje

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Izbira besedila Zna izbirati besedilo na različne načine (npr. z miško, s tipkovnico). Izbere znak, besedo, vrstico, stavek, odstavek ali celotno besedilo. Označevanje besedila
Priprava strani Spremeni usmerjenost strani: podolžna, pokončna usmerjenost. Spremeni robove celotnega dokumenta (zgornji, spodnji, levi, desni rob). Priprava strani
  Vstavi, izbriše prelom strani v dokumentu. Uporabi možnost avtomatskega številčenja strani v dokumentu. Številčenje strani in prelomi
Oblikovanje znakov Spreminja velikost in vrsto pisave. Oblikuje pisavo krepko, ležeče in podčrtano. Spreminja med malimi in velikimi črkami besedila. Uporabi obstoječ slog za besedo, vrstico ali odstavek. Oblikovanje znakov
Oblikovanje odstavkov Vstavi in odstrani označbe odstavkov. Vstavi in odstrani označbe preloma vrstice. Uporabi različne poravnave za besedilo (levo, desno, sredinsko, obojestransko). Uporabi enojen ali dvojen razmik med vrsticami znotraj posameznih odstavkov. Oblikovanje odstavkov

Vstavljanje tabel

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Tabele Ustvari tabelo, v katero lahko vstavi besedilo. Vstavi podatke v tabelo in jih uredi. Vstavljanje tabel in vnos podatkov
  Izbere vrstice, stolpce, celice, celotno tabelo. Spremeni širino stolpca in višino vrstice. Označevanje in oblikovanje tabel
  Vstavi, izbriše vrstice in stolpce. Vstavljanje in brisanje vrstic ali stolpcev

Tiskanje datotek

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Predogled datotek Preveri pravopis v dokumentu in vnese spremembe (popravljanje pravopisnih napak, brisanje ponovljenih besed). Črkovalnik in slovnica
Nastavitev tiskanja Ogleda si dokument v predogledu tiskanja. Izbere tiskalnik. Izbere obseg tiskanja (npr. natis celotnega dokumenta, določenih strani ali določenega števila kopij) in natisne dokument. Tiskanje

Nazaj