Elektronska pošta (poskusite klik na naslov levo)

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Pojmi/izrazi Razume, kakšen je pomen in uporabnost elektronske pošte. Zna ustvariti poštni račun. Ustvarjanje računa in pomen e-pošte
Varnost Zaveda se nevarnosti virusne okužbe računalnika zaradi odprtja neznanega sporočila ali priloge vsebovane v neznanem sporočilu. Varnost pri rabi e-pošte
Prilagajanje nastavitev Doda, odstrani naslove v poštnem predalu, kot so: pošiljatelj, zadeva, datum prejema. Nastavitve poštnega nabiralnika

Osnovna uporaba elektronske pošte

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Branje sporočila Odpre (in zapre) program za delo z elektronsko pošto. Odpre prejeto poštno sporočilo. Odpre in shrani pripete datoteke na trdi disk. Branje pošte

Urejanje elektronske pošte

Podpodročje Znanja in spretnosti Povezava na vsebino
Odgovarjanje na sporočilo Uporabi funkcijo Odgovori prijatelju in Odgovori vsem, brez vključitve izvirnega sporočila. Odgovarjanje na sporočilo.
Pošiljanje sporočil Sestavi sam svoje sporočilo in ga pošlje. Vstavi poštni naslov v polje »Za:« Vpiše naslov v polje »Zadeva:« Sporočilu pripne datoteko. Pošlje sporočila več naslovnikom. Sestavljanje in pošiljanje sporočila
Uporaba osebnega imenika Izdela seznam naslovov. Doda nov poštni naslov v seznam naslovov. Izbriše poštni naslov iz seznama naslovov. Vstavljanje naslovov v adresar
Urejanje sporočil Poišče določeno sporočilo po pošiljatelju, zadevi, vsebini in sporočilu. Izdela novo poštno mapo. Premakne sporočila v novo poštno mapo. Obnovi sporočilo iz Koša/ mape izbrisanih sporočil. Izprazni koš/mapo izbrisanih sporočil. Urejanje sporočil
Tiskanje sporočil Določi nastavitve tiskanja (celotno sporočilo, izbrane vsebine). Natisne sporočilo. Tiskanje sporočil

Nazaj