Naslov projekta:

Organizirano samostojno učenje

Nosilec projekta:

Andragoški center Republike Slovenije (ACS)

Začetek razvoja projekta:

1993

Začetek izvajanja v praksi:

1995

Strokovno vodenje projekta:

1993-2002: mag. Irena Benedik

 

2002-2007: Ema Perme

 

2008-2014: dr. Nevenka Bogataj

 

2015-2016: mag. Margerita Zagmajster

 

2017: dr. Natalija Vrečer do 31. 8., mag. Margerita Zagmajster od 1. 9. do 31. 12.

 

2018: mag. Margerita Zagmajster

 

2019: mag. Margerita Zagmajster in dr. Anita Jug Došler

 

2021: Dr. Anita Jug Došler

 

2022: Urška Pavlič

Tehnična podpora:

Franci Lajovic

Umeščenost projekta na ACS:

Središče za svetovanje in vrednotenje

Vodja središča za svetovanje in vrednotenje:

mag. Tanja Vilič Klenovšek

Uredništvo portala:

2017: mag. Margerita Zagmajster in Natalija Žalec

 

2018: mag. Margerita Zagmajster in dr. Anita Jug Došler

 

2019: mag. Margerita Zagmajster in dr. Anita Jug Došler

 

2020: mag. Margerita Zagmajster in dr. Anita Jug Došler

 

2021: Dr. Anita Jug Došler in mag. Margerita Zagmajster

 

2022: Urška Pavlič