Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Razpršena so po vsej Sloveniji, najdete jih na 35 ljudskih univerzah.

V SSU so na voljo različna učna gradiva, primerna za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU. 

Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.


PORTAL SREDIŠČ ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Na portalu središč za samostojno učenje najdete: