PORTAL SREDIŠČ ZA SAMOSTOJNO UČENJE

S spletnim  portalom  želimo prvenstveno zagotoviti večji dostop udeležencem središč za samostojno učenje (SSU) do različnih učnih gradiv v slovenskem jeziku, ki so brezplačno na voljo na spletu, do informacij o možnostih za samostojno organizirano učenje v Sloveniji ter povečati osveščenost o prednostih tovrstnega učenja in o možnostih uporabe sodobne IKT pri učenju.


RAZVOJ PORTALA

Vsebina spletnega portala se deli na del, ki je odprt širši javnosti in na del, ki je namenjen registriranim udeležencem SSU in registriranim sodelavcem mreže SSU. Portal je bil razvit na podlagi priporočil analize - Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ), ki jo je opravil Andragoški center Slovenije (ACS) leta 2014.

Portal smo razvili na ACS s sodelovanjem dveh zunanjih sodelavcev - računalniškim strokovnjakom in strokovnim sodelavcem SSU v letu 2015. Razvoj portala in njegovo vzdrževanje se še nadaljuje. Razvoj portala in njegovo vzdrževanje finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).